medische handschoenen nitril veiligheidsblad afdrukbare vorm

Samenwerkingspartner

SECTIE 1. IDENTIFICATIE VAN EEN STOF / MENGSEL EN ...- medische handschoenen nitril veiligheidsblad afdrukbare vorm ,P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen 3. Andere gevaren Geen van de componenten in het mengsel voldoet aan de PBT- en / of vPvB-criteria: Niet van toepassing SECTIE 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 1. Stoffen Niet van toepassing 2. Mengsels Het product is een mengsel.Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...handschoenen gemaakt zijn, derhalve moet dit voor gebruik getest worden. De doordringbaarheid is afhankelijk van de mechanische belasting en moet derhalve per geval getest worden. Handschoenen uit PVC Handschoenen van nitril Bescherming van de ogen Veiligheidsbril Bescherming van de huid Werkkledij die normaal voor chemische producten gebruikt ...Veiligheidsinformatieblad - Keimfarben

in nitril gedrenkte katoenen handschoenen aanbevolen materiaalsterkte: 0,5mm Nitrilrubber aanbevolen materiaalsterkte: 0,4mm Butylrubber Aanbevolen materiaaldikte : 0,7 mm De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

FixFinish TECH-MSDS XX 04-2016 NL - knauf

Dit veiligheidsblad is opgesteld conform Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en …

MOLYKOTE(R) MULTIGLISS SPRAY

Bescherming van de handen : Draag chemisch bestendige handschoenen: Polyvinylalcohol(PVA). Nitrile rubber. Silver shield(TM). Viton(TM). 4H(TM). Raadpleeg de leverancier van uw chemicalien bestendige handschoenen voor de penetratietijd ...van de handschoenen. Oog- / gezichtsbescherming : Draag een spatbril.

SECTIE 1. IDENTIFICATIE VAN EEN STOF / MENGSEL EN ...

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen 3. Andere gevaren Geen van de componenten in het mengsel voldoet aan de PBT- en / of vPvB-criteria: Niet van toepassing SECTIE 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 1. Stoffen Niet van toepassing 2. Mengsels Het product is een mengsel.

Veiligheidsinformatieblad - Groenhart

Bij klachten onder medische behandeling stellen. ... handschoenen van butyl rubber/nitril rubber ... De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en techniek op de datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie. Onze meest recente Algemene

Veiligheidsinformatieblad - Groenhart

Bij klachten onder medische behandeling stellen. ... handschoenen van butyl rubber/nitril rubber ... De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en techniek op de datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie. Onze meest recente Algemene

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PETROLEUM 1. Identificatie …

keuze van geschikte beschermende handschoenen hangt af van de werkomstandigheden en van de gebruikte chemicaliën, maar we hebben gunstige ervaringen met handschoenen gemaakt van nitril. Handschoenen moeten direct vervangen worden indien ze tekenen van slijtage vertonen. Oogbescherming : Zie algemeen advies.

Nitril handschoenen - Handschoenen - Verbruiksmiddelen

Deze nitril handschoenen zijn gemaakt van synthetisch rubber en bieden optimale bescherming en veiligheid voor de gebruiker. Het voorkomt allergische reacties van Type I en Type IV. De nitril handschoenen op deze pagina zijn verkrijgbaar in maat XS oplopend tot XXL en zijn van de hoogwaardige merken Klinion protection, Semperi en AltairMed.

FixFinish TECH-MSDS XX 04-2016 NL - knauf

Dit veiligheidsblad is opgesteld conform Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en …

bol.com | Handschoen Nitril, ongepoederd, blauw small per ...

Handschoen Nitril, ongepoederd, blauw small per 100 stuks. Met deze ongepoederde nitril handschoenen kan je eenvoudig voedselveilig werken.Persoonlijke...

Nitril Handschoenen: direct uit voorraad leverbaar!

Nitril handschoenen bestellen bij Mr. Dental Supplies Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn levert Mr. Dental Supplies alle producten direct uit voorraad. Om zo goed mogelijk bij te dragen aan de benodigdheden van tandheelkundige professionals is er een …

Nitrile handschoenen blauw - Drogisterij online | BESLIST ...

Diagnostische nitrilhandschoenen bieden een veel betere bescherming tegen micro-organismen. Zeer comfortabel, dun en perfect aan te passen aan de handhandschoenen zijn momenteel een van de beste oplossingen voor zowel medisch personeel als andere gebruikers. Ze zijn het beste alternatief voor latexhandschoenen voor mensen die allergische reacties o...

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Medische verzorging inroepen indien de irritatie aanhoudt. ... Het gebruik van chemisch bestendige handschoenen uit Nitril is aangeraden ... De volledige text van alle afkortingen in dit veiligheidsblad is als volgt: R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 2/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 06.10.2020 Herziening van: 06.10.2020Versie: 4 Handelsnaam: UZIN NC 150

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Nitril gedrenkte katoenen handschoenen dragen (EN 374) · HandschoenmateriaalNitril gedrenkte katoenen handschoenen · Doordringingstijd van het handschoenmateriaal De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. · Oogbescherming: Veiligheidsbril (EN 166) * RUBRIEK 9: Fysische en chemische ...

MP75 Ecofin Goldband Goldband XT Duolight Goldband Reno …

Dit veiligheidsblad is opgesteld conform Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en …

Veiligheidsinformatieblad Grinding Liquid EP770 ...

Huid en handen: Aanbevolen: handschoenen van nitril rubber. >480 minuten. EN 374. Ogen: Normaliter niet nodig. Gebruik bij kans op oogcontact een chemische veiligheidsbril. EN 166. Huid en lichaam: Bij normaal gebruik geen speciale werkkleding nodig.

Bladzijde: 1/10 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

Bladzijde: 2/10 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum van de druk: 23.08.2016 Herziening van: 22.08.2016Versienummer 4

MSDS Winner A professional-NLGNL-Winner A-3002

Hieronder vindt u een lijst van geschikte beschermende handschoenen voor chemische omgeving:. Permeatie / doorbraaktijd: = 480 minuten (DIN EN 374): Naturlatex I , Nr. 0395 oder 0403 Naturlatex II , Nr. 0706 oder 0708 Chloropren Nitril II, Nr. 0717 Chloropren Nitril I, Nr. 0727 Chloropren, Nr. 0720, 0722, 0723, 0725 oder 0726

Veiligheidsinformatieblad TopFinish - Knauf

Dit veiligheidsblad is opgesteld conform Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en …

Veiligheidsblad Handelsproduct - van Namen

Veiligheidsblad Handelsproduct 1. PRODUCT- EN BEDRIJFSINDENTIFICATIE 1.1. Productidentificatie ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 4.3.1. Advies voor artsen ... handschoenen zijn handschoenen die vervaaardigd zijn uit waterdichte materialen zoals nitrile, neopreen, polyvinyl chloride (PVC ...

Bladzijde: 1/6 Veiligheidsinformatieblad volgens …

· Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen. · 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. · 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Let ook op het veiligheidsblad van de B-komponent.

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 2/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 06.10.2020 Herziening van: 06.10.2020Versie: 4 Handelsnaam: UZIN NC 150

VERTIMEC - AgriHolland

Handschoenen dienen, gedurende de blootstelling, minimaal doorlaatbaar te zijn. De doorlaatbaarheid van de handschoenen kan variëren en is afhankelijk van de dikte, het materiaal en van de fabrikant. Indien getwijfeld wordt aan de doorlaatbaarheid, direct handschoenen verwisselen. Geschikt materiaal: Nitril …

Copyright ©AoGrand All rights reserved